İletişim

Kariyer Kampüsü

Adres Bursa:
Görükle Kampüsü PK. 16059 Görükle / BURSA

Adres Sakarya:
Cumhuriyet Mah. Telli Sok. No:3/1 Adapazarı/SAKARYA

Telefon:
0264 606 0 321

E-posta:
bilgi@kariyerkampusu.com